Господь багатий нас благословивКатегории Олег Ольжич ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал I вiрити, i прагнуть — не вотще. Безсмертне — i величне, i ясне-бо. Ось лине хмара з лiтеплим дощем, I розверзається врочисте небо. Вiрш написаний у високому стилi, автор широко вживає книжну лексику, зокрема застарiлi слова, бiблеïзми, крiм того, займенники, що використанi на позначення Бога, згiдно з вимогами конфесiйного стилю пишуться з великоï лiтери. Господь багатий нас благословив Дарами, що нiкому не одняти: Любов i творчiсть; туга i порив, Одвага i вогонь самопосвяти. Солодких грон i променистих вин — Доволi на столах Його веселих. Iди ж смiливо i бери один, Твоєму серцю найхмельнiший келих. Господь надiлив украïнцiв любов'ю i творчiстю, вiдвагою i готовнiстю до самопожертви заради великоï справи. Автор устами лiричного героя закликає йти за велiнням свого серця, жити повнокровним життям

Метки Господь багатий нас благословив, ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ, скорочено, стисло, уривки, у скороченому вигладi, коротко
Господь багатий нас благословив