Захочеш I будеш! В людинI, затямКатегории Олег Ольжич ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Лежить не вiдгадана сила — Людина, на яку чекає смерть, смертельник, уже готується до переходу у вiчнiсть. Автор створює образ смертельника як людини з крилами: Зрослась небезпека з вiдважним життям, Як з тiлом смертельника крила. Привертає увагу написання займенникiв, що стосуються Украïни, з великоï лiтери. Вiдомо, що такий правопис — ознака конфесiйного стилю. Таким чином, Батькiвщина для лiричного героя дорiвнює Боговi. ...Вперед, Украïно! В Тебе — тяжкi стопи, Пожари хат димляться з-пiд них. Нi Росiï, нi Європi Не зрозумiти синiв Твоïх! Змальована безмежна людська любов до батькiвщини, мужнiсть, iз якою вона захищає свiй край, готовнiсть до самопожертви. Особливо це характерно для Украïни, душi ïï народу, якi часто не збагнути iншим.

Метки Захочеш i будеш! В людинi, затям, ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ, скорочено, стисло, уривки, у скороченому вигладi, коротко
Захочеш I будеш! В людинI, затям